Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Medarbetarundersökning Covid-19 - håll utkik i din mailbox nu på fredag 26 februari!

Foto: Elle Hugnes / Pexels
Publicerad 2021-02-24

Nu på fredag den 26 februari 2021 kommer ABE- skolan att påbörja en pulsundersökning / medarbetarundersökning i samarbete med Avonova. Syftet med undersökningen är att följa upp hur långvarigt distansarbete påverkar oss och vår arbetsmiljö. Byggvetenskap har redan genomfört undersökningen och nu är det dags för resterande anställda på skolan.

Mats Wilhelmsson

Vice skolchef Mats Wilhelmsson hoppas att så många som möjligt tar chansen att besvara enkäten: "Det är en kort pulsmätning som tar ca 5 minuter att besvara. Tanken är att få en nulägesbild av hur arbetssituationen ser ut för alla på skolan och identifiera områden som behöver förbättras. Allas medverkan är viktig och att just du svarar hjälper till att skapa en så heltäckande bild som möjligt."

Catherine Pimenta

HR-ansvarig Catherine Pimenta håller med: "Arbetsmiljön kan se olika ut för olika medarbetare och det är därför oerhört värdefullt att så många som möjligt deltar i enkäten. Vi vill identifiera våra styrkor men också få reda på vilka områden vi behöver utveckla. Det är viktigt att skolans medarbetare mår bra och har en fungerande arbetsmiljö".

Mer om enkäten

Enkäten som finns valbar på svenska eller engelska tar ca 5 minuter att fylla i. Mail med länk till enkäten kommer att gå ut till samtliga anställda på ABE-skolan fredag 26 februari 2021 (exkl. Byggvetenskap denna omgång då institutionen precis har genomfört samma pulsmätning). Sista svarsdag är 12 mars 2021.

Undersökningen genomförs av Avonova och är helt anonym. Avonovas system tar bort länken mellan din e-post-adress och ditt svar när du klickar på «Skicka»-knappen i slutet av undersökningen. Resultatet kommer enbart att redovisas på övergripande nivå.

Frågor? Kontakta HR på persadm@abe.kth.se