Namnbyte på avdelningar inom Institutionen för fastigheter och byggande

Publicerad 2019-12-12

Institutionen för Fastigheter och byggande har under 2019 genomfört en analys av verksamhetens långsiktiga utveckling som en följd av förändrad personalstruktur. Resultatet är en önskan om ökad ämnesmässig tydlighet. Till följd av detta byter nu tre av institutionens avdelningar namn.

Följande avdelningar inom Institutionen för fastigheter och byggande byter namn från och med 1 januari 2020:

Avdelningsnamn Avdelningsnamn från 2020-01-01 Engelskt avdelningsnamn från 2020-01-01
Avdelningen för bygg och fastighetsekonomi Avdelningen för fastighetsekonomi och finans Division of Real Estate Economics and Finance
Avdelningen för bank och finans Avdelningen för fastighetsföretagande och finansiella system Division of Real Estate Business and Financial Systems
Avdelningen för projektkommunikation Avdelningen för ledning och organisering i byggande och förvaltning Division of Construction and Facilities Management

Förändringen omfattar utöver namnbyte på tre avdelningar även byte av organisatorisk tillhörighet för delar av personalen, byte av organisatorisk tillhörighet för vissa kurser inom institutionen samt flytt av projekt mellan två avdelningar.