Till innehåll på sidan

När kurserna flyttade online: röster från lärarkåren

Publicerad 2020-06-24

När hela KTH plötstligt ställde om till distansundervisning flyttade tentor och föreläsningar från klassrum till digitala videorum och streamingkanaler över en natt. Hur har det varit att genomföra en kurs helt på distans utan förvarning?
Lärarna Johan Spross och Lotta Snickare berättar om vad som har fungerat bäst för dem.

"Videoföreläsningarna ger upprepade chanser till förståelse"

Johan Spross

Johan Spross , institutionen för byggvetenskap, har genomfört kursen AF1601 Geoteknik med grundläggning, som normalt ges som en traditionell kurs med föreläsningar och räkneworkshopar, där studenterna lär sig teoretiska koncept och övar dimensioneringsberäkningar. Dessutom ingår en laboration, som plötsligt skulle ske på distans.

Hur tycker du att omställningen till digital undervisning har gått?

Omställningen har gått förvånansvärt bra, även om det förstås har krävt mycket extra jobb av hela kursteamet. Jag har förstått på en del studenter att de har uppskattat de inspelade videoföreläsningarna mycket, eftersom det ger möjlighet att gå tillbaka och lyssna igen. Det verkar kunna ge upprepade chanser till förståelse för den som inte hängde med första gången. Av kursenkäten att döma så uppfattades videoföreläsning som ett fullgott alternativ till salsföreläsning av åtminstone en del studenter. Eftersom det inte riktigt fanns möjlighet att fråga enskilt i rasten, så hände det också att jag fick en hel del frågor i helklass, vilket gav möjlighet att förtydliga begrepp.

Har du något exempel på något du testat i undervisningen som fungerat väldigt bra?

Eftersom vi inte hade möjlighet att ha laboration med studenterna gjorde vi en video-laboration, för att studenterna åtminstone ska ha sett utrustningen. Där undersökte jag och kursassistenten Ida Samuelsson leras egenskaper med olika metoder, vilket kollegan Carl Wersäll filmade och lade ut på kurshemsidan som små klipp. Studenterna fick sedan skriva labbrapport baserat på våra försöksdata. Det blev förstås inte lika bra som på riktigt, men vi klarade av att examinera det kursmomentet i alla fall. Och Ida, Carl och jag hade en rolig förmiddag i labbet!

När det gäller räkneövningar i Zoom har det gått acceptabelt, men ett problem har varit att studentgrupperna inte talar så mycket med varandra. Det blir alltså extra stor arbetsbörda för lärare och assistenter med att svara på samma fråga om och om igen. Där måste vi fundera på en lösning till höstens kurser. Grupparbetena har enligt studenterna också varit mer utmanande, eftersom de har svårare att kommunicera sina tankar till de andra i gruppen när de inte kan skriva, rita och prata samtidigt.

Hur gick den digitala examinationen? Har du något exempel på något du testat i examinationen som fungerat väldigt bra?

Vi hade fyratimmars hemtenta med fri tillgång till litteratur utan Zoom-övervakning. Eftersom studenterna normalt har kursboken med sig med egna anteckningar i, var det inte ett jättestort steg. Betygen fördelade sig i stort sett som vanligt.

Jag var från början orolig att studenterna skulle ge sig själva extra tid genom att fortsätta skriva på tentan under inskanningstiden. Det löste jag genom att kräva att studenterna skulle fylla i sina beräknade svar i ett formulär på Canvas inom 10 minuter efter tentans slut. Sedan kunde jag ge gott om tid åt dem att fotografera och skicka in sina lösningar.

Hur har det kollegiala utbytet fungerat, har ni hittat sätt att sprida material och idéer med varandra?

Vi har haft turen att ha många inblandade i kursen, så vi har kunnat bolla idéer med varandra internt. Mitt bästa råd är att prata med andra. Ta en Zoom-fika med en kollega – det är ju dessutom trevligt att prata med någon när man annars mest sitter ensam hemma och jobbar.

"Jag har kunnat använda det som skett i samhället under pandemin som exempel"

Lotta Snickare

Lotta Snickare , Institutionen för fastigheter och byggande, har genomfört kursen AI1125 Organisation och ledarskap, med kursstart samma dag som KTH gick över till digital undervisning.

Hur tycker du att omställningen till digital undervisning har gått? Tycker du att det finns fördelar?

Det har gått jättebra, och det har varit roligt! Jag har haft mycket kontakt med studenterna under kursens gång, trots att vi inte har kunnat träffas. Både under föreläsningar och seminarier via Zoom, och så har det varit väldigt mycket mail via Canvas. Jag har skickat mer mail, informerat mer, i år – och även haft fler seminarieuppgifter än tidigare år – och jag har fått mer mail av studenterna.

Det har gått bra att ställa om, men jag insåg snabbt att det är en helt annan sak att undervisa via Zoom jämfört mot ett klassrum! Det behövs ett litet annat grepp. Just den här kursen har jag genomfört flera gånger förut och jag brukar köra mycket övningar och diskussioner under föreläsningarna. Det fungerar inte alls lika bra i Zoom, det är svårt att få till en öppen diskussion. En digital föreläsning behöver vara mycket mer enkelriktad, det blir mindre dialog än i klassrummet.

I början märkte jag att det var jobbigt för en del studenter att inte känna tempot som kommer av att börja en ny kurs, gå på seminarier, plugga tillsammans etc. Jag upplevde även att flera studenter hade mycket tid i början av kursen när många satt hemma själva. Några skickade t o m in seminarieuppgiften för första seminariet innan jag hade haft seminariet! Då insåg jag att jag behövde tänka om lite, och la till en löpande seminarieuppgift som gick över hela kursen. Detta för att hjälpa studenterna att få in ett kontinuerligt pluggande trots isolering. Uppgiften gick ut på att varje vecka ta del av en teorimodell och sedan applicera den på den pågående samhällsutvecklingen (med covid19) – eller på den Robinsonsäsong som började så lägligt på TV precis i samband med kursstart!

Eftersom min kurs handlar om organisation och ledarskap har jag ju hela tiden kunnat använda det som skett i samhället under pandemin som exempel. Det är givetvis svårare i andra ämnen.

Har du något exempel på något du testat i undervisningen som fungerat väldigt bra?

Jag hade kontakt med ett bokförlag precis innan min kurs skulle starta då de ville promota en interaktiv e-boksversion av den kursbok vi har använt tidigare. Jag tackade nej då jag tänkte att den kanske skulle strula tekniskt. Det här var helgen innan min kurs skulle börja, alltså bara dagar innan vi fick veta att vi inte skulle kunna ha fysisk undervisning på campus. Jag skulle ha kursens första föreläsning samma dag som KTH låste lokalerna, så det blev ju snabba ryck att flytta den några dagar (så att jag hann lära mig Zoom!) och ringa upp förlaget igen. De erbjöd hela kursen e-boken gratis, och den har fungerat jättebra. Studenterna läser ett kapitel och genomför ett interaktivt quiz för att se att de har tagit till sig texten, och erbjuds sedan läsa om de delar de inte har klarat etc.

Andra kursveckan blev min man sjuk i covid19 och jag förstod snabbt att jag också kommer att bli det. Så jag började spela in ett antal föreläsningar i förväg så att kursen inte skulle bli lidande. Precis som jag trodde så blev jag sedan också sjuk under påsken. Så det var tur att jag hunnit förbereda för kursen kunde fortlöpa ändå! Det hade ju inte fungerat om inte kursen varit digital. Studenterna har sagt att de uppskattat att de kan lyssna på de inspelade föreläsningarna när det passar dem, ta en paus och hämta en kaffe, och även att repetera föreläsningarna inför tentan.

Hur gick den digitala examinationen? Har du något exempel på något du testat i examinationen som fungerat väldigt bra?

Jag tycker att examinationen fungerade väldigt bra! Vi genomförde en hemtentamen där studenterna fick använda allt kursmaterial fritt. Det är förstås inte möjligt att använda kunskapsfrågor vid denna typ av examination, så de fick applicera teori. Resultaten blev precis i paritet med vad de brukar vara på kursen. Tentan genomfördes under samma tid som salstentan skulle genomförts. Jag la själv ut den i canvas – på samma sätt som jag lägger ut seminarieuppgifter. Jag la ut den exakt kl 14.00 och så hade de fyra timmar på sig. Det blev dock lite stressigt på slutet. Väldigt många försökte ladda upp sina svar 17.59! Jag fick några paniksamtal men det löste sig.

Kommer du att fortsätta med dessa exempel i höst?

Boken kommer jag definitivt att fortsätta använda, och jag kommer även att fortsätta spela in föreläsningar. Det finns ju salar på KTH där man kan spela in sig själv som jag har tänkt använda, det blir nog ännu bättre. Jag skulle även gärna fortsätta med denna typ av tentamen, gärna i kombination med en KS som testar mer faktakunskaper. Det känns rättvisare än en salstenta då det viktigaste faktiskt är att studenterna kan visa att de klarar att applicera teorierna.

Jag pratade även med en kollega, Johann Packendorf, som också hade sin kurs denna period. Då fick jag tipset om att ge studenterna i uppdrag att skriva lärdagbok, det hade kunnat fungera så bra på den här kursen. Det är svårt att ha koll på studenterna när man inte kan fråga någon efter föreläsningen varför hen inte har lämnat in seminarieuppgiften, varit borta från flera föreläsningar eller så. Några studenter var själva sjuka, och i vissa fall fick jag inte veta det förrän efter ett tag. Så vid nästa distanskurs - jag har en kurs som startar i period 1- tänker jag ge studenterna i uppdrag att skicka in reflektioner över vad de lärt sig varje vecka, och något om hur veckan har varit. Både för att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande och för att snabbt märka om någon halkar efter. Jag tänker även vara tillgänglig i Zoom t.ex. en timme varje fredag morgon för att ge studenterna möjlighet att lite mer informellt ställa frågor, på det sätt som i vanliga fall sker i korridoren efter föreläsningen.

Detta är den första artikeln i ABE-skolans serie med intervjuer med lärare om övergången till digital utbildning. Har du exempel på digitala undervisnings- eller examinationsmetoder som fungerat väldigt bra? Vill du vara med och berätta om dina erfarenheter? Vi söker fler lärare att intervjua till kommande artiklar! Hör av dig till info@abe.kth.se