Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nu börjar arbetet med ABE-skolans verksamhetsplan 2023

Publicerad 2022-09-27

I september börjar processen med att ta fram ABE-skolans verksamhetsplan för 2023. Arbetet inleddes under ledningsrådets internat och fortsätter i workshops med skolans strategiska råd, skolkollegium, JML-grupp och samverkansgrupp. Studentrepresentanter och doktorandrepresentanter medverkar via ledningsrådet, strategiska rådet och skolkollegiet. Under september och oktober förs förslag på nya aktiviteter fram och diskuteras. Den färdiga verksamhetsplanen fastställs kring årsskiftet.

Du hittar årets verksamhetsplan här