Nu påbörjas arbetet med RAE 2020 på skolan

Publicerad 2020-01-30

Under året ska KTH:s forskning för tredje gången kvalitetsgranskas i RAE 2020. Nu har beslut tagits om indelningen av forskningsområden i paneler, samt koordinatorer för dessa. Mats Wilhelmsson är utsedd koordinator för Panel 1, som täcker in samtliga ABE-skolans institutioner.

Mats Wilhelmsson

En projektgrupp och styrgrupp för RAE 2020 utsågs sommaren 2019. Under hösten 2019 togs beslut om indelning i paneler och koordinatorer för dessa. Minsta enhet i granskningen är institution och de grupperas till paneler bestående av två till sex institutioner, med minst en expert för respektive forskningsområde. För ABE-skolans del kommer samtliga sex institutioner att grupperas i Panel 1.

Panel 1 - Koordinator Mats Wilhelmsson

 • Arkitektur
 • Byggvetenskap
 • Fastigheter och byggande
 • Filosofi och historia
 • Hållbar utv, miljövetenskap och teknik
 • Samhällsplanering och miljö

Respektive panel omfattar ca åtta experter, huvudsakligen internationella, varav en från RAE 2012 och en som representerar näringsliv eller offentlig sektor. Styrgruppen utser experterna utifrån förslag från institutionerna och KTH:s ledning.

Mats Wilhelmsson tycker det är tydligt att årets RAE är framåtblickande: - Till skillnad mot tidigare genomförda RAE har årets utvärdering ett tydligare fokus på att formulera visioner och strategier för framtiden som leder till att ännu högre kvalitet i den forskning vi redan gör. Förhoppningsvis kommer arbetet med självutvärderingarna tillsammans med experternas utvärdering ge oss input för hur vi kan utveckla och förnya våra forskningsområden ytterligare.

RAE 2020 bygger i korthet på:

 • extern kollegial granskning
 • indelning i paneler baserat på forskningsfält
 • institution som minsta enhet (3-6 per panel)
 • automatiserad materialinsamling som avlastar skolorna
 • tidigare genomförda RAE 2012 och RAE 2008

Följ processen på KTH:s centrala intranät: Research Assessment Exercise (RAE) 2020