Nu satsar ABE på nytt digitalt labb

Publicerad 2020-01-30

ABE-skolan har efter äskanden tilldelats medel av rektor för att vidareutveckla skolans BIM-labb på Teknikringen 78. Labbet ska nu utvecklas till en levande verkstad för den digitala informationsprocessen i den byggda miljön och en mötesplats för studenter, lärare och industri. Skolans Grundutbildningsansvarig (GA), universitetslektor Kjartan Gudmundsson har sett över hur skolans BIM labb kan utvecklas vidare. Nästa steg blir att implementera de föreslagna åtgärderna.

Namnge ABE:s nya digitala labb!

Har du ett bra namnförslag för det nya labbet?

Skicka ditt förslag, gärna med motivering, till colah@kth.se  senast 6 februari 2020

Kjartan Gudmundsson

Tanken är att labbets verksamhet ska komma att omfatta hela samhällsbyggnadsprocessen från planering via design och produktion till användning och förvaltning. Labbet ska bli ett nav i kommunikationen mellan utbildning, forskning och avnämare.

Kjartan Gudmundsson ser framemot utvecklingen: - Labbet ger oss inte bara helt nya möjligheter att använda den senaste digitala tekniken i kurserna. Det kommer dessutom att bli en spännande mötespunkt, där vi som undervisar och forskar samt industri och studenter kan träffas för att dela kunskap om ny digital teknik och metoder som är av betydelse för samtliga områden på ABE-skolan. En fantastisk ny möjlighet för våra utbildningar och vår skola!

Det nya labbet kommer att erbjuda möjligheten att demonstrera den senaste digitala tekniken men skall även bli en utvecklingsmiljö och en testbädd för ny teknik. Studenterna kan i labbet komma i kontakt med avancerade verktyg för till exempel datainsamling, analyser, visualisering och kommunikation som bland annat kan användas inom områdena arkitektur, geodesi, lantmäteri, transport, hus- och anläggningsteknik och fastighetsförvaltning. Labbet blir även en hemvist för en maskinpark som erbjuder verktyg kopplade till digitala modeller.

Labbet kommer att ha ”state of the art” digitala verktyg som kan användas i undervisning, t.ex. i projektkurser som använder nya digitala verktyg och examensarbeten relaterade till digitalisering. Tanken är även att ge plats för regelbundna seminarier och workshops med industri och externa partners.

Nästa steg blir att implementera de föreslagna åtgärderna. Detta inkluderar bl.a. en anpassning av lokalen samt att ta fram en lista på de kurser som erbjuds att använda labbet och att ansvariga utses för övriga aktiviteter samt lokal och utrustning.

Labbet i sin nya form förväntas invigas under våren 2020.