Till innehåll på sidan

Nu utvärderar vi vår forskning i RAE 2021

Foto: Sora Shimazaki / Pexels
Publicerad 2021-01-26

Just nu genomför KTH sin tredje egeninitierade, heltäckande forskningsutvärdering: Research Assessment Exercise (RAE) 2021. I RAE 2021 kommer nio paneler, skapade utifrån forskningsfält, att granska KTH:s forskningsenheter. Varje panel bestående av två till sex institutioner där minst en expert för respektive forskningsområde ingår.
Johan Silfwerbrand är ny koordinator för Panel 1 som samtliga av ABE-skolans institutioner tillhör.

Du tog nyligen över rollen som koordinator för Panel 1, hur tänker du kring det här uppdraget?

Johan Silfwerbrand

Det är viktigt att högskolan utvärderar sig själv med jämna mellanrum. RAE:n syftar till att granska vår forskning, och den samverkan som sker i samband med forskning, vilket förstås har en nära koppling till mitt uppdrag som samverkans-/impactansvarig för skolan. Arbetet börjar inte från noll. Var och en av KTH:s institutioner sammanställer egna självvärderingar, och som prefekt för byggvetenskap har jag varit väldigt inblandad i arbetet med min institutions (Byggvetenskaps) självvärdering. Från början skulle årets RAE ha ägt rum i augusti 2020, och samtliga institutioner påbörjade därför arbetet med självvärdering, framtagande av statistik med mera redan för drygt ett år sedan. Men pandemin kom emellan. Det känns roligt att få arbeta vidare med det på skolnivå, det är ett viktigt arbete.

Med det sagt tycker jag att vi måste säkerställa att det inte läggs ner alltför mycket arbete på denna typ av självvärderingar och andra utvärderingar. Utvärdering av verksamheten får aldrig tynga vår kärnverksamhet. Vårt huvuduppdrag är att ägna oss åt utbildning, forskning och samverkan.

Din roll som koordinator innebär bl.a. att du sammanställer panelens självvärdering och är kontaktperson för institutionerna och projektgruppen, vad är första steget?

I mitten av februari ska vi starta arbetet med två halvdagar med prefektgruppen och andra personer som medverkar i skrivandet av självvärderingen på respektive institution. Tanken är att läsa institutionernas självvärderingar som skrevs under 2020 och ge synpunkter i mindre grupper. Sedan ska vi se över beskrivningarna av de "impact cases" (framgångssagor tycker jag är en bättre beskrivning) som togs fram förra året. Varje skola ska lämna in 12 st framgångssagor som visar på hur vår forskning har skapat genomslag. Det är klart färre än förra året, då vi tog fram åtta bara från Byggvetenskap! Vi behöver välja ut två fallstudier per institution. I och med att det blir färre så ska de vara presenterade mer i detalj med större krav på konkret bevisning på att den forskning som beskrivs verkligen har skapat genomslag. Jag tror att det är nyttigt att vi gör det tillsammans. På något sätt handlar det ju om vilken forskning som når ut brett, är intressant för många och gör skillnad för samhället. Då är det bra att personer som kanske inte känner till den specifika forskningen i detalj får lämna sina synpunkter på vilka som väljs ut.

Vi behöver även börja diskutera hur besöksveckan i augusti ska se ut. Den externa granskningen genomförs av expertpaneler som ska "besöka" KTH under en digital besöksvecka i augusti 2021. Allt arbetet inom expertpanelerna kommer att ske digitalt. Jag har själv varit med i expertpaneler digitalt och det är lätt att det känns som en rad Zoom-möten. Vi behöver fundera på hur vi gör det mer intressant för panelen. Känslan ska ju vara att de besöker oss på KTH och ABE-skolan. Kanske kan vi ha med filmer från forskare på plats i labbet, mätningar, visualiseringar eller bilder på modeller? Det är viktigt att vi börjar planera i tid så att vår verksamhet kommer till sin rätt trots att vi inte kan ta emot panelen på plats.

Den pågående RAE:n var planerad att utföras under 2020 med projektavslut i januari 2021. På grund av utvecklingen med coronaviruset beslöt KTH att förlänga processen med ett år till 2022. Hösten 2020 ägnades åt intern granskning medan den externa granskningen, med digital besöksvecka, flyttas till augusti 2021. Publicering av rapporter och projektavslut är planerade till januari 2022.