Ny ABE-representant i KTH:s akademiska referensgrupp för hållbar utveckling

Publicerad 2019-01-21

Skolchefen beslutar att utse Magnus Wålinder till skolans representant i KTH:s akademiska referensgrupp för hållbar utveckling från och med 1 januari 2019.
Kvarvarande mandatperiod för uppdraget löper fram till 2020.

 Tidigare representants uppdrag har avslutats vid årsskiftet 2018/2019 mot bakgrund av den ändrade organisationen av miljöledningsarbetet på KTH.