Till innehåll på sidan

Ny forskarutbildningsansvarig (FA) utsedd

Publicerad 2023-12-20

Skolchef beslutar att utse professor Stefan Larsson till Forskarutbildningsansvarig (FA) från och med 2024-01-01. Mandatperioden löper fram till och med 2027-12-31.

Nuvarande FA Anders Karlström har valt att stiga av uppdraget från årsskiftet 2023/2024. Skolans vice forskarutbildningsansvarige Stefan Larsson har tillfrågats och tackat ja till att ta över uppdraget som Forskarutbildningsansvarig vid samma tidpunkt.
I enlighet med skolans rutin för studentinflytande har samråd skett med studentsektionen. 

Uppdraget som Forskarutbildningsansvarig omfattar 40% av en heltidstjänst.