Ny ordförande för ABE-skolans rekryteringskommitté utsedd

Publicerad 2019-07-02

Professor Nicole Kringos har utsett till ny ordförande för ABE-skolans rekryteringskommitté från 1 juli 2019 och tillsvidare, dock längst till och med 31 december 2019.

Rekryteringskommitté

Varje skola ska ha en rekryteringskommitté. Rekryteringskommittéerna har till uppgift att bereda och ge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. I kommittén ingår ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenter har rätt att vara representerade.

Rekryteringskommitténs ordförande leder arbetet med rekrytering av fakultetsanställningar / läraranställningar inom skolan. Ordförande kan ingå i KTH:s Fakultetsansvarig-grupp, och deltar där i arbetet med policy och regelverk för fakultetsförnyelse och utveckling.

Förslaget föregicks av att skolan under våren 2019 har haft en intern process i vilket anställda har haft möjlighet att lämna in .