Till innehåll på sidan

Ny programansvarig för civilingenjörsutbildningen i samhällsbyggnad

Publicerad 2022-10-26

1 november 2022 tillträder Joakim Riml som ny programansvarig för civilingenjörsutbildningen i samhällsbyggnad. ABE-skolans största program utvecklades för att möta samhällets och branschens behov. Och just när det gäller att följa med i sektorns förändrade behov ser Joakim Riml både möjligheter och utmaningar.

  Hur många studenter börjar årligen vid civilingenjörsutbildningen i samhällsbyggnad?

- Mellan 170 och 180 studenter börjar varje år. Höstterminen 2021 påbörjade 172 studenter utbildningen. Av dem var 47 % kvinnor och 53 % män.

Vad har du för tankar kring att vara ansvarig för programmet?

- Det ska bli spännande och roligt att få vara med att utveckla ett så pass stort och viktigt utbildningsprogram som civilingenjörsutbildningen i samhällsbyggnad. Programmet har funnits en tid men då behovet av kompetens inom samhällsbyggnadssektorn ständigt förändras ställs nya krav på våra studenters kunskaper och färdigheter. Att få vara delaktig i processen med att utveckla programmet ska bli väldigt intressant.

Finns det några speciella utmaningar i den nya tjänsten som du vill lyfta fram?

- Det finns nog många utmaningar, en del som jag identifierat redan nu men förmodligen ännu fler som dyker upp längs vägen. En styrka med programmet är dess unika kombination av bredd och spets, men samtidigt är det en utmaning att säkerställa ämnesprogressionen genom programmets olika delar och se till att profilerna på våra utexaminerade studenter matchar efterfrågan på arbetsmarknaden.