Till innehåll på sidan

Ny programansvarig för mastersprogrammet Teknik och hållbar utveckling utsedd

Publicerad 2023-12-21

Skolchef beslutar att utse universitetsadjunkt Rajib Sinha till programansvarig (PA) för mastersprogrammet Teknik och hållbar utveckling (TSUTM). Mandatperioden för uppdraget är från och med 2024-01-01 till och med 2026-12-31.

Uppdraget omfattar 20 % av en heltid. Procentsatsen kan komma att revideras.