Till innehåll på sidan

Ny rådgivande grupp för internationalisering fastställd

Publicerad 2021-02-17

Rektor har beslutat att inrätta en rådgivande grupp för internationalisering. ABE-skolans representant i gruppen är vice grundutbildningsansvarig (vice GA), Kjartan Gudmundsson.

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson
universitetslektor 087906590

KTH ska ha en stabil, tydlig och samordnad akademisk ledning av lärosätets internationella inriktning. För att säkerställa kvalitet och kontinuitet etableras en rådgivande grupp för internationalisering där frågor rörande internationalisering av utbildningen diskuteras och bereds. Gruppens uppdrag omfattar även att diskutera och i förekommande fall bereda ärenden rörande etiska och värderingsmässiga frågeställningar gällande tex forskningsetik, mänskliga rättigheter, akademisk frihet och säkerhet.

Gruppen består av de av skolorna utsedda internationaliseringsansvariga samt enhetschefen för GVS/EDO/IRO, en representant för KTH Innovation, en representant för Tekniska högskolans studentkår, rektors rådgivare för internationalisering vid RK och vicerektor för globala relationer (sammankallande).