Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nya FFA vill bredda perspektivet och arbeta strategiskt

Publicerad 2022-03-24

Björn Berggren utsågs i förra veckan till ny 1:a vice skolchef för ABE-skolan. Han axlar även rollen som ny Fakultetsförnyelseansvarig, FFA.

Professor Björn Berggren, 1:a vice skolchef och fakultetsförnyelseansvarig (FFA)

Hur känns det att ha blivit utsedd till vice skolchef och FFA?

– Jag är väldigt glad att ha fått förtroendet, det känns ärofyllt! Jag tycker det känns jätteinspirerande att få ta tag i helt nya saker och ingå i några nya sammanhang. Det är så lätt att bli snävt lokal och jag har över tid blivit mer intresserad av det som händer på KTH på central- och skolnivå, där de större strategiska besluten tas. Man kan lära sig mycket av de skolöverskridande uppdragen, och jag var redo för en ny utmaning. Nu första tiden är det ju mycket att känna in och sätta sig in i, men jag känner en stor trygghet i att det finns många här som vet hur saker ska gå till och en solid grund att börja från. Det känns spännande, och väldigt roligt!

Hur ser du på uppdraget att vara ansvarig för skolans fakultetsutveckling- och rekrytering?

– Det är en superviktig fråga, och en nyckelfaktor! Jag har arbetat en del tidigare med rekrytering men jag ser framemot att utveckla det arbetet, så det känns inspirerande! Vi behöver få in, och behålla, rätt personer på rätt plats för att kunna konkurrera både inom forskning, utbildning och samverkan. Människorna är grunden. Jag ser det som en fråga om kvalitetsarbete – om vi kan säkerställa att vi har effektiva processer, jobbar långsiktigt och strategiskt och inkluderar jämställdhet och mångfald så skapar det grunden för att rekrytera de bästa till alla tjänster. Det är mycket som fungerar väldigt bra redan, men det finns alltid utvecklingspotential och det tycker jag är spännande! Det strategiska ’outlooken’ får ibland stryka på foten, det blir lätt brandkårsutryckning för att man måste lösa vem som ska hålla i en viss kurs nästa termin.

Vad är steg 1 för dig?

Nu i början sitter jag i många möten och arbetar på att fräscha upp mina kunskaper i anställningsfrågor. Jag behöver börja från grunden och sätta mig in i hela anställningsprocessen, från rekryteringsbehov till att den nyanställda är på plats. Tidigare har jag bara varit med i början och t.ex. skrivit utlysningstexterna, och i slutet med intervjuerna då jag sitter i rekryteringsnämnden, och så har jag förstås sett processen utifrån som sökande. Så nu får jag konkret "On the job training" med HR om de processer och rutiner som finns. Sedan så letar jag inspiration från olika håll.

Vad vill du utveckla?

– Framöver kommer jag att jobba mycket med prefekterna som vet vad respektive verksamhet behöver på kort och längre sikt. Jag vill att vi ska bli ännu bättre på rekrytering och på att bredda perspektivet. Jag tror vi kan bli ännu tydligare än vad vi är idag både med vad vi erbjuder och efterfrågar. Det är svårt att få internationella sökanden, och få de allra bästa, men det finns innovativa sätt att jobba mer proaktivt. Det är en stor investering att få in en lektor eller en professor så det finns mycket att vinna på att förfina processerna, tydliggöra rollerna och ytterligare förbättra hur vi kommunicerar med sökanden. Även små justeringar gör skillnad.

Förutom din nya vice skolchefsroll, vad ägnar du dig mer åt?

– Jag kommer att fortsätta att vara KTH:s regionansvarig för Sydostasien, 1 dag i veckan. Där ligger fokus på studentrekrytering och forskningssamarbeten. Jag fungerar som en nätverkare som ska skapa möjligheter till nya samarbeten, och utveckla och fördjupa de strategiska partnerskap KTH har i regionen. Det är väldigt spännande, bl.a. har vi flera nya doktorandtjänster på gång tillsammans med NTU Singapore. Sedan har jag en mindre mängd undervisning och handledning kvar. Jag tycker fortfarande att det är jätteroligt att stå på sal, träffa unga människor och följa deras utveckling, så det kan jag inte släppa helt!