Till innehåll på sidan

Nya forskarutbildningsämnen och doktorsprogram inrättade

Publicerad 2024-02-28

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad inrättar nu tre nya forskarutbildningsämnen och två nya doktorsprogram.
De allmänna studieplanerna och doktorsprogrammen börjar gälla efter respektive fastställandedatum.

Nya program och ämnen

  • Nytt program: Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
    • Hållbarhetsstudier – nytt ämne som kommer ingå i programmet Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
    • Industriell ekologi  - befintligt ämne som flyttar till det nya doktorsprogrammet Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (se nedan)

    • Miljöteknik  – nytt ämne som kommer ingå i programmet Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
  • Nytt program: Samhällsplanering

Flytt av forskarutbildningsämne

I samband med inrättandet flyttas det befintliga forskarutbildningsämnet Industriell ekologi  till det nya doktorsprogrammet Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik från doktorsprogrammet Energi- och miljösystem (vid ITM-skolan). En revidering av ämnesstudieplanen för Industriell ekologi har även skett.

Bakgrund

Skolchefen vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har tidigare beslutat om att genomföra en översyn av alla doktorsprogram inom skolan under ledning av skolans forskarutbildningsansvarig (FA). I enlighet med slutrapporten för ovanstående översyn finns ett behov av att inrätta nya forskarutbildningsämnen och forskarutbildningsprogram inom institutionen Samhällsplanering och miljö respektive institutionen hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED).