Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nya GA vill fokusera på samverkan och dialog

Publicerad 2022-08-22

Sedan 1 juli är Eva Liedholm Johnson ny grundutbildningsansvarig (GA) för ämnesområdet samhällsbyggnad. Hon har tidigare varit programansvarig (PA) för civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad och ser nu fram emot att fortsätta utvecklingsarbetet på skolnivå.

Eva Liedholm Johnson (Foto: KTH)

Hur känns det att ha blivit utsedd till Grundutbildningsansvarig (GA)?

Det känns jätteroligt och jag är tacksam att jag fick förtroendet. Jag har alltid brunnit för utbildning och utbildningsutveckling. Sedan hösten 2011 har jag varit programansvarig för civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad och tidigare även studierektor på lantmäteriprogrammet, samt lärare i många år. Det händer mycket på KTH inom utbildning just nu så det ska bli väldigt spännande att ta mig an de här frågorna på ett nytt plan, att få chansen att arbeta mer skol- och KTH-övergripande med olika utbildningsfrågor. Mitt arbete kommer att ske i nära samarbete med Malin Wennerholm som fortsätter som delansvarig för grundutbildningen i rollen som vice grundutbildningsansvarig med ansvar för ämnesområdet arkitektur. Jag ser framemot att arbeta tillsammans med utvecklingen av ABE-skolans utbildningsutbud på grund och avancerad nivå.

Hur ser du på ditt nya uppdrag?

Det allra viktigaste är att våra utbildningar håller en hög kvalitet och att våra studenter är efterfrågade på arbetsmarknaden. För att få till det behövs samverkan och samarbete, både inom skolan, inom KTH och med externa parter. Jag tänker att GA-rollen fungerar lite som knutpunkten mellan de många olika funktioner som på olika sätt bidrar till och utvecklar KTH:s utbildning, t.ex. skolledningen, linjeorganisationen, programansvariga, lärare, administratörer och studenter. ABE-skolan har väldigt engagerade studenter och lärare och för mig är det en prioritet att ta hand om det engagemanget och lyssna in. Kursansvariga och lärare måste kunna få ha frihetsgrader att anpassa verksamheten efter vad som passar deras kurs och ämne. Jag tror väldigt mycket på vikten av samverkan och dialog.

Vad är steg 1 för dig?

Nu i början handlar mycket om att sätta mig in i rollen och det arbete som redan gjorts och görs. Jag vill se till att vi tar tillvara på det som fungerar redan och ringar in vilka utvecklingsmöjligheter och utmaningar som finns inom området. Vi har många olika efterfrågade utbildningar på skolan att värna om och en stor bredd. Vår skola har en nära koppling till näringslivet och är redan framgångsrika inom många av de områden som nämns i KTH:s nya Principer för framtidens utbildning. Samtidigt är arbetsbelastningen för många lärare väldigt hög, inte bara hos oss på ABE utan på hela KTH, och vi behöver försöka att med gemensamma krafter hitta sätt att minska arbetsbördan. Vi behöver t.ex. mer stöd i datasalar vid examination.

Förutom din nya GA-roll, vad ägnar du dig mer åt?

Jag forskar och undervisar vid Institutionen för Fastigheter och byggande om bl.a. markanknutna rättigheter såsom mineralrättigheter, fastighetsbildning och regelsystem kring markens användning. Sedan har jag och min man en gård i Småland att hantera och jag försöker ta chansen när jag kan att vara ute i skogen och leta svamp!