Till innehåll på sidan

Nya lärar- och forskarrepresentanter i skolans strategiska råd

Publicerad 2022-10-26

Annina Persson och Åsa Laurell Lyne har utsetts som lärar-och forskarrepresentanter i skolans strategiska råd från 15 oktober 2022.

Annina Persson och Åsa Laurell Lyne har utsetts genom fyllnadsval på förslag av prefekter. De ersätter Eva Liedholm Johnsson, som utsetts till skolans grundutbildningsansvarig, och Ulrika Gunnarsson Östling, som är tjänstledig.

Strategiska rådet är rådgivande organ till skolchefen i viktigare ärenden som rör skolans organisation, utvecklingsplan, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, övergripande frågor rörande utbildning samt andra ärenden av stor vikt för skolan.

Mandatperioden för strategiska rådet löper till 31 december 2025.