Till innehåll på sidan

Nya representanter i Digitaliseringsplattformens advisory board

Publicerad 2019-09-27

KTH:s Digitaliseringsplattform har utsett ett Advisory board. Två av medlemmarna kommer från ABE-skolan.
Digitaliseringsplattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT).

Medlemmarna i advisory board för KTH:s Digitaliseringsplattform är Ivo Martinac (ABE), Yifang Ban (ABE), Britt Östlund (CBH), Karl-Henrik Johansson (EECS), Martin Törngren (ITM) and Dan Henningson (SCI).

Kontakt:

Yifang Ban
Yifang Ban
professor, avd chef 087908648