Nytt uppdrag kring utveckling av skolans BIM-labb

Publicerad 2019-03-28

Skolchefen har beslutat att ge Kjartan Gudmundsson i uppdrag att se över hur skolans BIM-labb (Teknikringen 78) kan utvecklas till att bli verksamhet med utrustning som kan användas i skolans undervisning och forskning.
Uppdraget består i att se över bl.a. organisation och teknisk utrustning.

Det befintliga BIM-labbet på Teknikringen 78 är sedan 1 januari 2019 en del av skolans gemensamma ytor. Det finns stort intresse inom skolan att utveckla verksamheten som bedrivs i labbet.

Slutrapportering av projektet genom en skriftlig rapport till skolchefen.

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson
universitetslektor 087906590