Organisatorisk förändring på skolnivå rörande forskarutbildningen

Publicerad 2019-03-11

Skolchefen har beslutat att organisatoriskt koppla forskarutbildningen på skolnivå till skolans utbildningskansli från och med 1 april 2019.

Detta innebär att kanslichefen för Utbildningskansliet blir Utbildningsadministrativt
funktionsansvarig (UA) även för forskarutbildningen inom skolan från och med detta datum.

Forskarutbildningen på skolnivå har sedan ABE-skolan bildades 2005 tillhört skolkansliet. Mot bakgrund av att skolan numera har ett gemensamt utbildningskansli för all utbildning på grund- och avancerad nivå har skolan nu valt att även koppla forskarutbildningen till utbildningskansliet.

Cecilia Månson Blom
Cecilia Månson Blom
utbildningsadm. ansvarig 087909421