PA för Arkitektutbildningen och mastersprogrammet i Arkitektur utsedd

Publicerad 2019-03-11

Skolchefen beslutar att utse Erik Wingquist till programansvarig för Arkitektutbildningen (ARKIT) och mastersprogrammet Arkitektur (TARKM) från och med 1 april 2019 och tills vidare, dock längst till och med 31 december 2022.

Erik Wingquist
Erik Wingquist
adjunkt, programansvarig (pa) 087906020