PA utsedd för doktorsprogrammet i Mark- och vattenteknik

Publicerad 2019-02-21

Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig har utsett Elzbieta Plaza till programansvarig (PA) för doktorsprogrammet i mark- och vattenteknik från och med 20 februari 2019 och tills vidare, dock längst till och med 30 juni 2022.