PA utsedd för Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö

Publicerad 2019-02-21

Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig har utsett Barbro Fröding till programansvarig för doktorsprogrammet Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö. Mandatperioden löper från och med 15 februari 2019 och tills vidare, dock längst till och med 30 juni 2022.

Tidigare PA Karin Edvardsson Björnberg har utsetts till vice FA inom skolan.