Till innehåll på sidan

Partnerskapsansvariga för Stockholms stad och Region Stockholm utsedda

Publicerad 2024-02-21

Skolchef beslutar att utse professor Tina Karrbom Gustavsson till partnerskapsansvarig för Stockholms stad under perioden 2024-07-01 – 2026-06-30, samt forskare Daniel Jonsson till partnerskapsansvarig för Region Stockholm under perioden 2024-01-01 – 2025-12-31.
Respektive uppdrag motsvarar 20% av en heltidstjänst.

KTH har formella strategiska partnerskap med stora globala företag och organisationer inom offentlig sektor som har särskild betydelse för KTH:s verksamhet. Rollen som partneransvarig innebär en proaktiv koordinerande funktion för att öka samarbetet och personrörligheten mellan KTH och lärosätets partners inom ömsesidigt prioriterade områden. KTH:s strategiska partners