Till innehåll på sidan

Prefekt utsedd för Institutionen för byggvetenskap

Publicerad 2021-02-25

Stf. skolchef har beslutat att utse Annika Gram till prefekt för Institutionen för byggvetenskap under mandatperioden 2021-03-01 till och med 2024-12-31.

I december 2020 fick vice skolchef Mats Wilhelmsson i uppdrag att leda processen att finna en permanent lösning för prefektuppdraget på institutionen för byggvetenskap. Under januari-februari 2021 genomfördes en sondering genom samtal med medarbetare på institutionen. Ärendet har förankrats hos tilltänkt prefekt, proprefekt och tf. prefekt på institutionen samt samverkats. THS har varit delaktiga i processen.

Prefektens beslutsrättigheter anges i skolans fastställda besluts- och delegationsordning.