Till innehåll på sidan

Prefekter får förlängt mandat

Publicerad 2023-01-12

Skolchef har beslutat att förlänga mandatet för de fem prefekter vars mandat gick ut vid årsskiftet.

För mandatperioden 2023-01-01-2026-12-31 är följande prefekter utsedda:

Katja Grillner - arkitektur

Inga-Lill Söderberg - fastigheter och byggande

Sabine Höhler - filosofi och historia

Maria Malmström - hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Maria Håkansson - samhällsplanering och miljö

Bakgrund

Det fyraåriga förordnandet för fem av skolans sex prefekter gick ut vid årsskiftet. En hörandegrupp utsågs under hösten av skolchef med uppgift att hämta in synpunkter bland medarbetarna på berörda institutioner, som ett stöd inför beslut. Hörandegruppen har genomfört intervjuer med ett 15-tal personer på varje institution, däribland doktorandrepresentanter.

För Institutionen för byggvetenskap är Annika Gram utsedd prefekt från 2021-03-01 till och med 2024-12-31.