Till innehåll på sidan

Princip för hantering av institutionsöverskridande fördelning av intäkter inom ett forskningsprojekt

Publicerad 2021-06-03

Skolchef beslutar att forskare som deltar i ett forskningsprojekt som är placerat på annan institution än forskarens egen hemorganisation ersätts genom att intäkter fördelas mellan institutionerna. En skriftlig överenskommelse som signeras av berörda prefekter ligger till grund för fördelningen av medel.