Till innehåll på sidan

Process för nytt förordnande av skolchef för ABE-skolan

Publicerad 2021-09-21

Den sista december 2021 går förordnandet ut för skolchefen för ABE-skolan. Muriel Beser Hugosson har då varit skolchef i fyra år efter omorganisationen av KTH:s skolor. Förslag från rektor är att Muriel Beser Hugosson får fortsatt förtroende ytterligare en fyraårsperiod och därmed kommer processen för omförordnande vara mindre omfattande än vid tillsättning av en helt ny skolchef.

Muriel Beser Hugosson

Processen samt förankringen av omförordnandet i organisationen kommer att genomföras av den permanenta nomineringsgruppen för utseende av skolchefer (rektorsbeslut V-2019- 0649). Den permanenta nomineringsgruppen kommer att först samtala med skolchefen om vision/strategi för skolan under den kommande fyraårsperioden och därefter intervjua nyckelpersoner vid skolan (inklusive skolkollegiets ordförande) för att lyssna in tankar och reflektioner. Därefter kommer den permanenta nomineringsgruppen enas om rekommendation till rektor som fattar ett formellt beslut.

Möten med skolchefen och övriga nyckelpersoner vid skolan kommer att ske under hösten med start i oktober.

Eventuella frågor skickas till permanenta gruppens ordförande professor Monica Ek ( monicaek@kth.se ).

Den permanenta gruppen består av:

Monica Ek, CBH, sammankallande och ordförande

Stefan Ståhl, CBH

Leif Kari, vicerektor for utbildning

Anders Forsgren, dekanus

Annica Fröberg, Personalchef

Maria Salling, GVS/HR

Olav Vahtras, Arbetstagarorganisationernas representant (utses av AO)

Amanda Andrén, THS-representant (utses av THS)

Samma process kommer att genomföras på CBH-skolan där nuvarande skolchef Mikael Lindström också föreslås av rektor att få fortsatt förtroende ytterligare en fyraårsperiod.