Programansvarig för Byggteknik och Design samt Byggproduktion utsedd

Publicerad 2020-03-06

Skolchefen beslutar att utse Zeev Bohbot till programansvarig för
högskoleingenjörsutbildningen i Byggteknik och Design (TIBYH) samt högskoleutbildingen i Byggproduktion (TBYPH) från och med 1 januari 2020 - 31 december 2022.

Uppdraget omfattar 50% av en heltid.

Zeev Bohbot har varit tf. programansvarig för båda programmen under höstterminen 2019.