Programansvarig utsedd för Ljusdesign

Publicerad 2018-10-25

Skolchefen beslutar att utse Federico Favero till programansvarig (PA) för magisterprogrammet Ljusdesign (TLODM) - under perioden 2019-01-01 till och med 2022-12-31.

Uppdraget omfattar 15% av en heltid. Procentsatsen kan komma att revideras.

Nuvarande mandatperiod för skolans programansvariga på grund- och avancerad nivå går ut den 31 december 2018. Inför den nya mandatperioden har en nomineringsprocess genomförts på skolan under ledning av grundutbildningsansvarig Kjartan Gudmundsson.

Federico Favero
Federico Favero
universitetsadjunkt 0736441461