Programansvarig utsedd för Samhällsbyggnad

Publicerad 2018-10-02

Skolchefen beslutar att utse Eva Liedholm Johnsson till programansvarig (PA) for civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad (CSAMH) - under perioden 2019-01-01 till och med 2022-12-31.

Uppdraget omfattar 40% av en heltid. Procentsatsen kan komma att revideras.

Nuvarande mandatperiod för skolans programansvariga på grund- och avancerad nivå går ut den 31 december 2018. Inför den nya mandatperioden har en nomineringsprocess genomförts på skolan under ledning av grundutbildningsansvarig Kjartan Gudmundsson.