Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programansvarig utsedd för Urbana studier

Publicerad 2018-09-27

Skolchefen beslutar att utse Tigran Haas till programansvarig (PA) for magisterprogrammet Urbana studier (TURSM) - under perioden 2019-01-01 till och med 2022-12-31.

Uppdraget omfattar 15% av en heltid. Procentsatsen kan komma att revideras.

Nuvarande mandatperiod för skolans programansvariga på grund- och avancerad nivå går ut den 31 december 2018. Inför den nya mandatperioden har en nomineringsprocess genomförts på skolan under ledning av grundutbildningsansvarig Kjartan Gudmundsson.