Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Proprefekter får förlängt mandat

Publicerad 2023-02-14

Skolchef har beslutat att förlänga mandatet för de fem proprefekter vars mandat gick ut vid årssskiftet.

För mandatperioden 2023-01-01-2026-12-31 är följande proprefekter utsedda:

Arkitektur

Fastigheter och byggande

Filosofi och historia

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Samhällsplanering och miljö

Bakgrund

Det fyraåriga förordnandet för fem av skolans sex proprefekter gick ut vid årsskiftet.

Proprefekt är ställföreträdande för prefekt och tjänstgör i prefektens ställe när han eller hon inte är i tjänst. Proprefekt har också de uppgifter som prefekt beslutar.

För Institutionen för byggvetenskap är Fredrik Johansson utsedd proprefekt från 2021-03-01 till och med 2024-12-31.