Proprefekter tillsatta

Publicerad 2018-12-20

Skolchefen beslutar att utse följande personer till proprefekter för institutionerna Arkitektur, Byggvetenskap och Fastigheter och byggande för kommande mandatperiod, 2019-01-01 – 2022-12-31.

Utsedd proprefekt för:

Arkitektur - Adjunkt Malin Åberg Wennerholm  (Tillträde sker efter överenskommelse dock senast 1 april 2019)

Byggvetenskap - Professor Magnus Wålinder

Fastigheter och byggande - Universitetslektor Jenny Paulsson