Till innehåll på sidan

RAE 2021: Digital besöksvecka genomförd

Publicerad 2021-09-02

Förra veckan genomförde KTH en digital besöksvecka inom ramen för den egeninitierade, heltäckande forskningsutvärderingen Research Assessment Exercise (RAE).
Johan Silfwerbrand, impactansvarig på ABE och koordinator för Panel 1 och Mats Wilhelmsson, vice skolchef, berättar om besöksveckan och nästa steg i utvärderingen.

Johan Silfwerbrand

Vid RAE 2021 granskar nio paneler, skapade utifrån forskningsfält, KTH:s forskningsenheter. Varje panel bestående av två till sex institutioner där minst en expert för respektive forskningsområde ingår. Expertpanelerna, med medlemmar från ett stort antal olika länder, "besökte" KTH i digital form 23-27 augusti. Veckan bestod av möten med samtliga av skolans institutioner, skolledningen, interna panelmöten och centrala övergripande möten om KTH:s genomslag, infrastruktur och hållbarhet. Johan Silfwerbrand är koordinator för Panel 1 som samtliga av ABE-skolans institutioner tillhör.

Hur har expertveckan varit?

- Jag anser att det har gått bra. De möten som skolan och våra institutioner har genomfört har varit välfungerande med en lagom balans mellan presentationer och diskussioner. Givetvis är det inte samma sak att genomföra en sådan här sak via Zoom som att ta emot panelmedlemmarna på plats på campus, men det verkar som att vi har kunnat lyfta fram vår verksamhet på ett bra sätt. Expertpanelen var väldigt nöjd med skolans arrangemang. Varje institution hade ett möte på två timmar med experterna, där presentationer och frågestund varvades. Totalt kanske en timme presentation och en timme frågor. Vi fick även en del följdfrågor under pågående vecka som Mats och jag besvarade löpande efter mötena. Det var bra att ha hyfsat gott om tid för panelen att ställa frågor. Väldigt roligt att se att de var så intresserade av vår verksamhet!

Mats Wilhelmsson

Mats Wilhelmsson, vice skolchef, fyller i.

- Verkligen roligt! Institutionerna har haft genomtänka sessioner med bra presentationer. Jättebra jobbat! Vi hade panelmedlemmar från Kanada till Australien – och därmed ett spann på ungefär 24h tidsskillnad på mötena. Det hade förstås varit roligt att visa upp vår verksamhet på plats och att ha mer tid att gå in specifikt på vissa områden som ligger i framkant och är viktiga för framtiden. Nackdelen med digitala möten är ju att de informella diskussionerna som sker vid fikat eller promenaden till nästa mötesrum försvinner.

Vad är nästa steg i processen?

Johan fortsätter:

- Nu väntar vi på återrapportering från experterna. Den 29 september så kommer vår expertpanels ordförande

 Murray Fraser att genomföra en muntlig dragning för skolans ledningsråd om panelens slutsatser, och sedan kommer vi få ta del av den skriftliga rapporten. Expertgruppen har dock redan låtit hälsa att de är imponerade av forskningen hos alla våra institutioner, centra och strategiska innovationsprogram.

Mats berättar mer:

- Experterna noterade även att det finns grupper hos samtliga institutioner med särskilt stark forskningskultur och imponerande mängd forskningsresultat och genomslag, vilket förstås är väldigt roligt att höra. Det ska bli spännande att ta del av den slutgiltiga rapporten. RAE handlar mycket om att ge oss utlåtanden om hur vi kan ytterligare förbättra våra forskningsmiljöer och samarbeten. Rapporten blir en viktig input i våra diskussioner framåt både på skolnivå och ute i verksamheten. Dess slutsatser och råd kommer att tillföra en viktig komponent i arbetet med både skolans kommande verksamhetsplan för 2022, och vår nya utvecklingsplan som ska lanseras inför 2023.

Årets RAE var planerad att utföras under 2020 med projektavslut i januari 2021. På grund av utvecklingen med coronaviruset beslöt KTH att förlänga processen med ett år till 2022. Hösten 2020 ägnades åt intern granskning medan den externa granskningen, med digital besöksvecka, flyttades till augusti 2021. Publicering av rapporter och projektavslut är planerade till januari 2022.

RAE 2021 bygger i korthet på:

  • intern granskning
  • extern kollegial granskning
  • indelning i paneler baserat på forskningsfält
  • institution som minsta enhet (3-6 per panel)
  • automatiserad materialinsamling som avlastar skolorna
  • tidigare genomförda RAE (2012 och 2008)