Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rektor Sigbritt Karlsson besökte ABE-skolan

Publicerad 2018-04-13

I början av april besökte Rektor Sigbritt Karlsson och prorektor Mikael Östling ABE-skolan. Tillsammans med skolchef Muriel Beser Hugosson och vice skolchef Mats Wilhemsson träffade de under två halvdagar samtliga sex institutioner och tog del av skolans verksamhet i form av rundvandringar, presentationer, postervisning och diskussioner.

Det blev två intensiva och lyckade halvdagar som visade tydligt vilken fantastisk bredd av kompentenser och ämnen som ryms inom skolan. Rektor och prorektor har återkopplat att de tyckte besöket på ABE-skolan var intressant, trevligt och väldigt fint ordnat. De är mycket imponerade av skolans breda verksamhet.

Under tisdagen 3 april besöktes först den nya byggnaden Teknikringen 10B där Fastigheter och byggande samt SEED sitter sedan sommaren 2017. Muriel och Mats inledde dagen med ett kort möte för att presentera skolan och programmet för de kommande halvdagarna. Sedan besöktes SEED som visade upp sin forskning och utbildning i form av en postervisning med tillhörande korta presentationer av bl.a. representanter för forskningsprojektet Mistra SAMS, centrumbildningen WaterCentre@KTH och SIP:en ViableCities. Detta följdes av Fastigheter och byggande som presenterade olika delar av sin verksamhet, bl.a. en aktuell utredning av lantmäteriämnet på KTH, forskningsprogrammet Bostad 2.0 och flera forskningsprojekt inom upphandling. Efter ett gemensamt fika promenerade delegationen över till Osquars backe 5 för att besöka Arkitektur. Där skedde besöket i form av en rundvandring i huset där bl.a. modellverkstaden, nya publikationer, laserskärare och robotarm visades upp av både studenter, doktorander och anställda.

På onsdagen besöktes först Samhällsplanering och miljö på Drottning Kristinas väg 30 för presentationer av olika forskningsprojekt och centrumbildningar, bl.a. nya forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption, centrumbildningen Centre for the Future of Places och nätverket SäkraPlatser. Därefter följde ett besök i Byggvetenskaps stora BIM-labb på Teknikringen 78A, där både labbet och institutionens övriga verksamhet presenterades. Bl.a. redovisade tre doktorander sina projekt och det berättades mer om institutionens olika kurser. Dagen avslutades hos Filosofi och Historia på Teknikringen 76 med presentationer om bl.a. miljö- och hållbarhetsrelaterad forskning vid avdelningen för filosofi och polarforskning vid historiska studier samt en diskussion kring humanistisk kunskap och forskning på KTH.

Rektor och prorektor besöker under våren samtliga skolor under en dag eller två halvdagar. Tanken är att få träffa verksamheten och få veta mer om olika delar av skolornas utbildning, forskning och samverkan. Förhoppningen är att denna typ av skolbesök ska bli ett årligen återkommande event.