Ta chansen att lära dig mer om hur vi tillsammans skapar utbildning med hög kvalitet!

Publicerad 2019-10-23

Hur följer KTH och ABE-skolan upp och utvecklar våra utbildningar och kurser så att de uppfyller krav, mål och förväntningar? Skolans Grundutbildningsansvarig (GA) Kjartan Gudmundsson och Forskarutbildningsansvarig (FA) Anders Karlström kommer i november att informera om detta vid två lunchtillfällen för skolans lärare. Det kommer även att finnas tid för frågor.

Att skapa utbildning med hög kvalitet – informationsmöte för ABE-skolans lärare

Anmäl dig här senast 5 november! När: 8 november kl 12-13 (på svenska), 11 november kl 12-13 (på engelska)

Var:  Salongen , KTHB

Skolan bjuder på lunchwrap och dricka till anmälda. Begränsat antal platser.

Tanken med mötena är att göra det tydligare för alla hur de årliga kurs- och programanalyserna används och hur KTH:s kvalitetssystem faktiskt fungerar.

Kjartan Gudmundsson ser framemot seminariet: "-På ABE-skolan så görs det ett fantastiskt kvalitetsarbete på kursnivå, programnivå och skolnivå hela tiden, men det är kanske inte alltid tydligt hur dessa delar hänger ihop och hur den dokumentation som tas fram årligen faktiskt används. Vi ser framemot att träffa alla engagerade lärare och berätta om och få synpunkter på hur vi tillsammans skapar ännu mer spännande och attrativa utbildningar för våra studenter!"

Kontakt: