Till innehåll på sidan

Tf. avdelningschef utsedd för avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier

Publicerad 2021-01-11

Skolchefen beslutar att utse Maria Malmström till tf. avdelningschef för avdelningen strategiska hållbarhetsstudier (ALH) inom Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) från och med 1 januari 2021 till och med 31 mars 2021.

Maria Malmström
Maria Malmström
prefekt,avd.chef, univ. lektor 087908745