Tf. PA för kandidatprogram Fastighet och finans samt Fastighetsutv. m. fastighetsförmedling utsedd

Publicerad 2019-02-21

Skolchefen har beslutat att utse Andreas Fili till tf. programansvarig (PA) för
kandidatprogrammet Fastighet och finans (TFOFK) och kandidatprogrammet
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK) under perioden 2019-02-21 till och med 2019-06-30.

Andreas Fili
Andreas Fili
forskare, avdelningschef 087907354