Tf. programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design utsedd

Publicerad 2019-08-28

Skolchefen beslutar att utse Zeev Bohbot till tf. programansvarig för
högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design från och med 26 augusti 2019 till och med 31 december 2019.