Tf. programansvarig för högskoleutbildningen i Byggproduktion utsedd

Publicerad 2019-08-30

Skolchefen beslutar att utse Zeev Bohbot till tf. programansvarig för
högskoleingenjörsutbildningen i Byggproduktion från och med 26 augusti 2019 till och med 31 december 2019.