Till innehåll på sidan

Tillförordnad Impactansvarig utsedd

Publicerad 2024-02-27

Skolchef beslutar att utse professor Johan Silfwerbrand till tillförordnad impactansvarig för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad från 1 april 2024 till 31 juni 2024. Uppdraget omfattar 10% av en heltidstjänst.

Johan Silfwerbrand
Johan Silfwerbrand
professor 087908033

Mot bakgrund av att 2:a vice skolchef David Nilsson, som haft uppdraget som impactansvarig sedan 1 juli 2022, kommer att avsluta sin tjänst på KTH föreslås en tillförordnad impactansvarig utses.