Tillförordnad prefekt utsedd

Publicerad 2018-12-20

Skolchefen beslutar i samråd med rektor att utse professor/vice skolchef Mats Wilhelmsson till tillförordnad prefekt för Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) från 2019-01-01 och tills vidare fram till dess att nytt beslut fattas.