Till innehåll på sidan

Uppdrag om livslångt lärande

Publicerad 2023-02-28

Skolchef har beslutat att ge universitetsadjunkt Magnus Helgesson från Institutionen för byggvetenskap och universitetsadjunkt Stefan Petersson från Institutionen för arkitektur ett utredningsuppdrag kopplat till livslångt lärande.

Uppdraget består bland annat av att göra en kartläggning och utvärdering av det befintliga kursutbudet och aktiviteter vad gäller livslångt lärande inom skolan. Vidare ingår en analys av efterfrågan av livslångt lärande bland skolans avnämare.

Livslångt lärande avser fristående fort- och vidareutbildningskurser samt uppdragsutbildning som företag och myndigheter köper för sina anställda. KTH:s målsättning är att livslångt lärande ska utgöra en integrerad del av KTH:s utbildning och omfatta omkring 20 procent av den totala utbildningsvolymen. Regeringen har de senaste åren genomfört särskilda satsningar och givit uppdrag som syftar till att öka det livslånga lärandet vid Sveriges universitet och högskolor.