Vice forskarutbildningsansvarig för ABE-skolan utsedd

Publicerad 2019-01-23

Skolchefen beslutar att utse Karin Edvardsson Björnberg till vice forskarutbildningsansvarig (vice FA) från och med 1 februari 2019.
Mandatperioden löper fram till och med 2022-12-31. Uppdraget omfattar 10 % av en heltid.

Den 1 januari 2019 fick skolan en ny forskarutbildningsansvarig, i samband med denna förändring beslutades det även införa rollen vice forskarutbildningsansvarig på skolan. Den nya rollen kommer att stödja forskarutbildningsansvarig vilket skapar möjlighet till att dela upp arbetsuppgifter inom funktionen.

Karin Edvardsson Björnberg
Karin Edvardsson Björnberg
universitetslektor 087909596