Till innehåll på sidan

Vice forskarutbildningsansvarig (vice FA) utsedd

Publicerad 2024-02-22

Skolchef har beslutat att utse professor Karin Bradley till vice forskarutbildningsansvarig (vice FA) från och med 2024-03-01. Mandatperioden löper fram till och med 2026-12-31.

Mot bakgrund av att tidigare vice forskarutbildningsansvarig professor Stefan Larsson har tagit över uppdraget som skolans forskarutbildningsansvarig från och med 1 januari 2024 har behov funnits av att utse en ny vice forskarutbildningsansvarig.

Av KTH:s arbetsordning och riktlinje om utbildningens organisation följer att det vid KTH:s skolor ska finnas grundutbildningsansvarig (GA), Forskarutbilningsansvarig (FA) och programansvarig (PA). Skolchefen, eller den skolchefen utser, ska vara forskarutbildningsansvarig. Därutöver får skolchefen utse högst två vice forskarutbildningsansvariga, som benämns 1:a och 2:a vice forskarutbildningsansvarig.