Till innehåll på sidan

Utbildning

Kursadministration

För frågor om blanketterna: vos@kth.se

Blankett samt anvisning för kursplan har ersatts av

Mall för utbildningsplan har ersatts av Instruktioner och förslag till texter för hantering av utbildningsplan i Kopps

Blankett för ändring av kursuppgifter i Ladok har ersatts av

Blankett ställa in kurstillfälle har ersatts av beslutsmall Ställa in kurstillfälle

Examensarbeten

Senast ändrad Titel Dokument
2016-11-14 Ansökan om examensarbete/application for degree project UT-EXAR (word) (dotx 86 kB)
  UT-EXAR (pdf) (pdf 90 kB)

Utbildningsadministrativa system

Senast ändrad Titel Dokument
2021-01-22 Beställning - Användare NyA-webben Beställning av behörighet till NyA.pdf (pdf 774 kB)
2013-01-11 Beställning - Koppsanvändare vid skola eller institution Beställning av behörighet till Kopps (webbformulär)