Till innehåll på sidan

Utbildning

Utbildningsadministrativt stöd inkl relevanta beslutsmallar

Utbildningsadministrativt systemstöd

Kursadministration

Blankett samt anvisning för kursplan har ersatts av Process Inrätta kurs inkl beslutsmallar

Mall för utbildningsplan har ersatts av Instruktioner och förslag till texter för hantering av utbildningsplan i Kopps

Blankett för ändring av kursuppgifter i Ladok har ersatts av

Blankett ställa in kurstillfälle har ersatts av beslutsmall Ställa in kurstillfälle

Examensarbeten

Senast ändrad Titel Dokument
2016-11-14 Ansökan om examensarbete/application for degree project UT-EXAR (word) (dotx 86 kB)
  UT-EXAR (pdf) (pdf 90 kB)
2023-10-03

Mall för Beslut om undantag (av särskild behörighet) för att påbörja examensarbete_beslut om bifall

Mall_bifallsbeslut_EXAR (docx 129 kB)
2023-10-03 Mall för Beslut om undantag (av särskild behörighet) för att påbörja examensarbete_beslut om avslag Mall_avslagsbeslut_EXAR (docx 129 kB)

Utbildningsadministrativa system

Senast ändrad Titel Dokument
2021-01-22 Beställning - Användare NyA-webben Beställning av behörighet till NyA-webben
2013-01-11 Beställning - Koppsanvändare vid skola eller institution Beställning av behörighet till Kopps (webbformulär)