Till innehåll på sidan

Tydliga länkar

Med tydliga textlänkar som talar om vad målsidan handlar om blir användbarheten större för alla målgrupper.

Länkar ska vara beskrivande

Länktexter vara tydliga och innehålla ord som beskriver vad den handlar om. Användarna måste annars läsa mer än nödvändigt för att förstå sammanhanget. Textlänkar är också bra för synlighet i sökmotorer. 

Länkar med klicka här eller läs mer ger ingen ledtråd om vart den leder och ska undvikas. Skärmläsaranvändare kan till exempel välja att navigera genom att enbart läsa upp länkarna på en sida. Skriv därför länktexten så att det går att förstå vart länken leder även om den skulle vara tagen ur sitt sammanhang.

Lagen kräver: Skriv tydliga länkar (Webbriktlinjer)

Det är bra om du kan använda dig av rubriken på det du länkar till så att användaren direkt ser att hen hamnat på rätt sida. Är rubriken inte vettigt formulerad eller för lång bör du hålla dig så nära som möjligt.

Låt inte länkar på samma sida som leder till olika ställen ha samma text. Däremot ska en och samma länktext användas för alla länkar som leder till samma sida.

Länk till e-postadress

Om du lägger in länkar till e-postadresser bör du skriva dem så att det tydligt framgår vem som är mottagare av e-postmeddelandet. E-postlänken bör innehålla e-postadressen till mottagaren, annars kan det vara svårt för användaren att förstå vad som händer när man följer länken, till exempel att ett e-postprogram kommer öppnas. 

När e-postadressen är utskriven i länktexten kan användaren antingen kopiera länkadressen och själv välja ett program för att skicka meddelandet eller klicka på länken för att använda ett förvalt e-postprogram.

Ibland är det nödvändigt att komplettera e–postadressen med annan text för att syftet med länken ska bli tydligt för användaren, till exempel Skicka e-post till saraoh@kth.se för att anmäla dig.

Riktlinje om e-postlänkar hos webbriktlinjer.se

Länk till annan webbplats

Om länken går till annan webbplats kan du skriva ut organisationens eller webbplatsens namn i slutet av länktexten, till exempel Hur du anmäler dig, hos antagning.se.

Länk till annat format

Upplys om du länkar till annat format än webb, till exempel Blankett hos Skatteverket (pdf).

Öppna länkar i samma fönster

Grundregeln är att alla länkar ska öppnas i samma fönster för att bakåtknappen i webbläsaren ska fungera. Låt användarna själva välja om de vill öppna länkar i nya fönster eller inte. De flesta webbläsare har funktioner för att öppna länkar i nya fönster eller flikar.

Det finns undantag där det är bra att öppna i ny flik. Det kan till exempel vara inne i en tjänst där länken leder till en annan typ av funktion och där det är viktigt att användaren inte tappar sidan hen är på.

Riktlinje om att inte ta bort bakåtknappens funktion (webbriktlinjer.se)

Innehållsansvarig:Sara Öhman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-04