Till innehåll på sidan

Anställningsprofil och rekryteringstillstånd

Anställningsprofil ska alltid upprättas vid rekrytering, det är verktyget som används för att definiera och synliggöra verksamhetens behov och är sedan ett vägledande styrdokument i den fortsatta rekryteringsprocessen från annons, urval och intervjuer till uppföljning och utvärdering.

Anställningsprofil

Rekryterande chef/rekryteringsansvarig ansvarar för utformningen av anställningsprofilen och säkerställer att den är väl förankrad. För att möjliggöra för rekryterande chef att på ett likvärdigt och säkert sätt utvärdera de behöriga sökande använder sig KTH av metoden kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att i anställningsprofilen skriva in de personliga egenskaperna som krävs för att lyckas i den aktuella tjänsten. För mer information se de bifogade dokumenten i högerspalten här intill.

 • Vilka uppgifter ska den anställde arbeta med?
 • Vilka kvalifikationer behövs för tjänsten, vilka är skallkrav och vilka är meriterande? Rangordna dem.
 • Vilka personliga egenskaper behövs för tjänsten? De utvalda egenskaperna ligger till grund för urvalet tillsammans med kvalifikationerna.
 • Har tjänsten ledaransvar?
 • För T/A/S-personal kan rekryteringstillstånd ersätta anställningsprofil

Rekryteringstillstånd

Rekryteringstillstånd krävs för T/A/S, forskare och forskningsingenjörer om:

 • anställningen planeras överstiga sex månader samt
 • har en omfattning om 50 % eller mer
 • alla tillsvidareanställningar ska ha rekryteringstillstånd oavsett omfattning i anställningen

Undantag görs för forskare med personligt riktad finansiering.

Ansök om rekryteringstillstånd:

 • Fyll i rekryteringstillståndet och samverka det.
 • Ladda upp ansökan om rekryteringstillstånd i KTH:s rekryteringssystem och ansök genom att klicka på ”begär attestering”.
 • HR-avdelningen på GVS behandlar rekryteringstillståndet och återkommer med personalchefens beslut.

Varför rekryteringstillstånd?

För att KTH ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om anställningsskydd (LAS § 25) och avtal om turordning för arbetstagaren inom staten (TurA-S), samt för företrädesrätten för deltidsanställda och tidigare anställda. Personalchefen kan neka ett rekryteringstillstånd.

Nästa steg: Sökprocess

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:rekryteringsannonser@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-18